Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne

Nowość wprowadzona tarczą 4.0 pozwala przeprowadzić restrukturyzację przedsiębiorstwa znacznie szybciej w przeciwieństwie do pozostałych postępowań – w ramach uproszczonego postępowania w sprawie zatwierdzenia układu.

Wszczęcie tego postępowania następuje przez obwieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a czas przewidziany na całe postepowanie to 4 miesiące. W tym terminie liczonym od dnia obwieszczenie dłużnik powinien zebrać głosy od wierzycieli i złożyć wniosek o zatwierdzenie układu do sądu.  Ten sam przedsiębiorca może korzystać z uproszczonej restrukturyzacji tylko jeden raz.

Postępowanie może być przeprowadzane od 24 czerwca 2020 r. do 30 czerwca 2021 r. - taki przedział czasowy związany jest z przeznaczeniem uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, które jest odpowiedzią na kryzys wywołany COVID-19.

Przesłankami wszczęcia procedury uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego są:

- niewypłacalność

- zagrożenie niewypłacalnością

Przyczyna niewypłacalności nie musi być powiązana ze skutkami COVID-19.

przebieg postepowania 1

Procedura

W przypadku zaistnienia warunku wszczęcia postępowania przedsiębiorca może skorzystać
z procedury uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego. Przed rozpoczęciem procedury przedsiębiorca powinien przygotować wymagane ustawą dokumenty.

W pierwszej kolejności przedsiębiorca powinien wybrać licencjonowanego doradcę restrukturyzacyjnego, z którym podpiszę umowę o sprawowanie nadzoru nad przebiegiem uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego. Umowa powinna zawierać wysokość wynagrodzenia doradcy restrukturyzacyjnego.  Przedsiębiorca powinien przedłożyć doradcy restrukturyzacyjnemu propozycje układowe, spisu wierzytelności, spis wierzytelności spornych.

Kolejnym krokiem jest wyznaczenie dnia układowego nie wcześniej niż 7 dni przed złożeniem wniosku o dokonanie obwieszczenia i nie później niż 7 dni po dniu jego złożenia.

Następnie należy zamiesić ogłoszenie o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu – postępowania uproszczonego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – dzień dokonania obwieszczenia w MSiG jest dniem otwarcia uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego. Przedsiębiorca może dokonać obwieszczenie tylko raz. Co istotne już w momencie publikacji dłużnik uzyskuje wiele przywilejów, w tym ochronę przeciwegzekucyjną.

Po obwieszczeniu podejmowane są negocjacje z wierzycielami, na podstawie których doradca restrukturyzacyjny opracowuje plan układu. Dłużnik może zbierać samodzielnie głosy wierzycieli albo istnieje możliwość zwołania zgromadzenia wierzycieli w celu głosowania nad układem.  W przypadku drugiej opcji głosowanie może zostać przeprowadzone z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji.

Po przyjęciu układu dłużnik musi złożyć w sądzie wniosek w terminie do 4 miesięcy od obwieszczenia w MSiG - w przypadku przekroczenia terminu postępowania ulega umorzeniu z mocy prawa. Prawomocne postanowienie o zatwierdzeniu układu przez sąd daje początek realizacji układu.

korzysci postepowania 1

Leszek Dutkiewicz

Autor jest Partnerem w Russell Bedford. Od 2011 r. związany z Russell Bedford Poland. W latach 2008-2011 pracował dla czołowych firm doradczych (Ernst&Young, KPMG, BDO), świadcząc usługi z zakresu doradztwa podatkowego. Specjalizuje się w prawie podatkowym i gospodarczym, przede wszystkim w zakresie prawa podatkowego międzynarodowego, postępowań podatkowych, VAT oraz cen transakcyjnych. Autor publikacji o tematyce związanej z prawem podatkowym, cywilnym i międzynarodowym. Wykładowca na szkoleniach z zakresu prawa podatkowego. Posiada wykształcenie prawnicze, w 2008 r. ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

O nas

Dostrzegając możliwości jakie daje nowe prawo restrukturyzacyjne, posiadając kompleksowe doświadczenie z zakresu prawa, podatków, rachunkowości zarządczej oraz doradztwa gospodarczego Grupa Russell Bedford postanowiła powołać podmiot celowy do obsługi klientów w zakresie restrukturyzacji RB Restrukturyzacje S.A.

więcej

Polecamy

RB Magazine

Magazyn, jest pierwszym całkowiecie bezpłatnym magazynem z zakresu prawa, podatków, rachunkowości i szkoleń na polskim rynku. Wydawany jest w cyklu miesięcznym, zatem mogą Państwo sięgać po aktualne zmiany niemal na bieżąco.

Pobierz najnowszy RB Magazine

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Rozprawy bardziej punktualne, ale mniej kulturalne – Obywatelski Monitoring Sądów 2021 - Russell Bedford https://t.co/8dhPH6NVKI
RB__Poland Co należy wiedzieć o prostej spółce akcyjnej oraz jakie są jej wady i zalety? - Russell Bedford https://t.co/0CxNXkMN1o
RB__Poland Przedsiębiorcy dyskutowali na temat zmian podatkowych Polskiego Ładu – nowe zasady rozliczania składki zdrowotnej w… https://t.co/ju5uHHU8AI
RB__Poland Nowe formy zwolnień z kas w związku pakietem e-commerce - Russell Bedford https://t.co/jmQrLTffGs