poniedziałek, 05 październik 2020 08:44

Korzyści z uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne

Nowość wprowadzona tarczą 4.0 pozwala przeprowadzić restrukturyzację przedsiębiorstwa znacznie szybciej w przeciwieństwie do pozostałych postępowań – w ramach uproszczonego postępowania w sprawie zatwierdzenia układu.

Wszczęcie tego postępowania następuje przez obwieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a czas przewidziany na całe postepowanie to 4 miesiące. W tym terminie liczonym od dnia obwieszczenie dłużnik powinien zebrać głosy od wierzycieli i złożyć wniosek o zatwierdzenie układu do sądu.  Ten sam przedsiębiorca może korzystać z uproszczonej restrukturyzacji tylko jeden raz.

Postępowanie może być przeprowadzane od 24 czerwca 2020 r. do 30 czerwca 2021 r. - taki przedział czasowy związany jest z przeznaczeniem uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, które jest odpowiedzią na kryzys wywołany COVID-19.

Przesłankami wszczęcia procedury uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego są:

- niewypłacalność

- zagrożenie niewypłacalnością

Przyczyna niewypłacalności nie musi być powiązana ze skutkami COVID-19.

przebieg postepowania 1

Procedura

W przypadku zaistnienia warunku wszczęcia postępowania przedsiębiorca może skorzystać
z procedury uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego. Przed rozpoczęciem procedury przedsiębiorca powinien przygotować wymagane ustawą dokumenty.

W pierwszej kolejności przedsiębiorca powinien wybrać licencjonowanego doradcę restrukturyzacyjnego, z którym podpiszę umowę o sprawowanie nadzoru nad przebiegiem uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego. Umowa powinna zawierać wysokość wynagrodzenia doradcy restrukturyzacyjnego.  Przedsiębiorca powinien przedłożyć doradcy restrukturyzacyjnemu propozycje układowe, spisu wierzytelności, spis wierzytelności spornych.

Kolejnym krokiem jest wyznaczenie dnia układowego nie wcześniej niż 7 dni przed złożeniem wniosku o dokonanie obwieszczenia i nie później niż 7 dni po dniu jego złożenia.

Następnie należy zamiesić ogłoszenie o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu – postępowania uproszczonego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – dzień dokonania obwieszczenia w MSiG jest dniem otwarcia uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego. Przedsiębiorca może dokonać obwieszczenie tylko raz. Co istotne już w momencie publikacji dłużnik uzyskuje wiele przywilejów, w tym ochronę przeciwegzekucyjną.

Po obwieszczeniu podejmowane są negocjacje z wierzycielami, na podstawie których doradca restrukturyzacyjny opracowuje plan układu. Dłużnik może zbierać samodzielnie głosy wierzycieli albo istnieje możliwość zwołania zgromadzenia wierzycieli w celu głosowania nad układem.  W przypadku drugiej opcji głosowanie może zostać przeprowadzone z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji.

Po przyjęciu układu dłużnik musi złożyć w sądzie wniosek w terminie do 4 miesięcy od obwieszczenia w MSiG - w przypadku przekroczenia terminu postępowania ulega umorzeniu z mocy prawa. Prawomocne postanowienie o zatwierdzeniu układu przez sąd daje początek realizacji układu.

korzysci postepowania 1

Dział: Aktualności

O nas

Dostrzegając możliwości jakie daje nowe prawo restrukturyzacyjne, posiadając kompleksowe doświadczenie z zakresu prawa, podatków, rachunkowości zarządczej oraz doradztwa gospodarczego Grupa Russell Bedford postanowiła powołać podmiot celowy do obsługi klientów w zakresie restrukturyzacji RB Restrukturyzacje S.A.

więcej

Skontaktuj się z nami

Polecamy

RB Magazine

Magazyn, jest pierwszym całkowiecie bezpłatnym magazynem z zakresu prawa, podatków, rachunkowości i szkoleń na polskim rynku. Wydawany jest w cyklu miesięcznym, zatem mogą Państwo sięgać po aktualne zmiany niemal na bieżąco.

Pobierz najnowszy RB Magazine

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Prawnicy wetują zmiany w zakresie wyłączenia jawności rozpraw - Russell Bedford https://t.co/JRGzDYSKHy
RB__Poland Możliwe przesunięcie terminu instalacji kasy on-line - Russell Bedford https://t.co/4KeOG92iFy
RB__Poland Czy prawo do oddychania czystym powietrzem jest dobrem osobistym? - Russell Bedford https://t.co/2K8kpYDJSk
RB__Poland RT @RussellBedford: Members from over 50 countries join @RussellBedford’s EMEA Regional Meeting! “Clearly members see the value in taking a…