Omawiając przedmiotową materię należy na początku odnieść się do podstawowych założeń ustawodawcy, który w obecnie obowiązujących przepisach prawa założył, iż celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika poprzez umożliwienie mu restrukturyzacji. Podczas, gdy zgodnie z przepisami prawa upadłościowego podstawowym celem prawa upadłościowego jest zaspokojenie Wierzycieli w jak najwyższym stopniu.

 

Odzwierciedleniem tak ukształtowanego prawa upadłościowo – restrukturyzacyjnego, są normy prawne wskazane w art. 9 b ustawy prawo upadłościowe oraz w art. 11 – 13 ustawy prawo restukturyzacyjne, dotyczące zbiegu postępowań.

Zgodnie z wyżej wymienionymi przepisami w obecnie obowiązującym porządku prawnym, co do zasady istnieje prymat rozpoznania wniosku złożonego w ramach postępowania restukturyzacyjnego przed wnioskiem o ogłoszeniem upadłości, przy założeniu, że postępowania te w stosunku do tego samego dłużnika nie mogą być prowadzone równolegle.

Kierując się tymi przepisami Sąd upadłościowy wstrzymuje rozpoznanie wniosku o ogłoszenie upadłości do czasu wydania prawomocnego orzeczenia w sprawie wniosku restrukturyzacyjnego. Wstrzymanie rozpoznania wniosku o ogłoszenie upadłości nie wyłącza możliwości zabezpieczenia majątku.

Konsekwencją takiego stanu rzeczy jest fakt, iż niezależnie od stanu zaawansowania sprawy toczącej się w ramach postępowania upadłościowego, wniosek złożony w postępowaniu restrukturyzacyjnym wstrzymuje postępowanie upadłościowe, co powoduje, iż nie można ogłosić upadłości przedsiębiorcy w okresie od otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego do jego zakończenia lub prawomocnego umorzenia.

Zasada prymatu postępowania restukturyzacyjnego nad postępowaniem upadłościowym nie jest jednak bezwzględna, gdyż w sytuacji kiedy wstrzymaniu wniosku o ogłoszenie upadłości sprzeciwia się interes ogółu wierzycieli, to Sąd upadłościowy (rozpatrujący wniosek o ogłoszenie upadłości) przejmuje sprawę do wspólnego rozpoznania i rozstrzyga w przedmiocie sprawy. Może orzec o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego i oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości lub odwrotnie albo oddalić obydwa wnioski.

Niezależnie od powyższego Sąd upadłościowy, może nie przyjąć wniosku do wspólnego rozpoznania przy jednoczesnym rozpoznaniu wniosku o ogłoszenie upadłości, w sytuacji kiedy wspólne rozpoznanie obu wniosków prowadziłoby do znacznego opóźnienia w przedmiocie ogłoszenia upadłości, ze szkodą dla wierzycieli, a podstawy restrukturyzacji przedstawione przez dłużnika są znane Sądowi z urzędu.

Co istotne Sąd bierze pod uwagę interesy wszystkich wierzycieli objętych postępowaniem restrukturyzacyjnym, a przyjęta zasada chroni również interesy wierzycieli „mniejszych”, gdyż odwołanie się do interesu ogółu wierzycieli w zasadzie wyklucza uwzględnianie interesu wyłącznie tych wierzycieli, którzy dysponują największymi wierzytelnościami.

Na koniec należy wskazać, iż nie występuje zbieg postepowań upadłościowo – restrukturyzacyjnych, w odwrotnym kierunku, gdyż w sytuacji, kiedy w pierwszej kolejności zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne, to do czasu jego zakończenia lub prawomocnego umorzenia, nie można ogłosić upadłości

Masz pytanie z zakresu restrukturyzacji?

andrzej dmowski1

Warszawa

dr Andrzej Dmowski

Partner Zarządzający
tel: 22 276 61 80
email: andrzej,dmowski@russellbedford.pl

michal zawila

Katowice

Michał Zawila

Partner
tel: 32 73 13 420
email: michal.zawila@russellbedford.pl

O nas

Dostrzegając możliwości jakie daje nowe prawo restrukturyzacyjne, posiadając kompleksowe doświadczenie z zakresu prawa, podatków, rachunkowości zarządczej oraz doradztwa gospodarczego Grupa Russell Bedford postanowiła powołać podmiot celowy do obsługi klientów w zakresie restrukturyzacji RB Restrukturyzacje S.A.

więcej

Skontaktuj się z nami

Polecamy

RB Magazine

Magazyn, jest pierwszym całkowiecie bezpłatnym magazynem z zakresu prawa, podatków, rachunkowości i szkoleń na polskim rynku. Wydawany jest w cyklu miesięcznym, zatem mogą Państwo sięgać po aktualne zmiany niemal na bieżąco.

Pobierz najnowszy RB Magazine

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Ryczałt od dochodów spółek - tzw. „estoński CIT” po zmianach wynikających z „Polskiego Ładu” - Russell Bedford https://t.co/qJE55ixsjO
12hreply
RB__Poland Nowe systemy VAT w handlu elektronicznym w UE: rewolucja czy rozwiązanie? - Russell Bedford https://t.co/1r22JWbIRS
RB__Poland Zmiany w cenach transferowych w ramach Polskiego Ładu. Część II - Russell Bedford https://t.co/cjAykIp0z8
RB__Poland Przeciwdziałanie nielegalnemu zatrudnieniu – walka z szarą strefą w Polskim Ładzie - Russell Bedford https://t.co/ObA05dxkuX