Przyspieszone postępowanie układowe jest z założenia postępowaniem krótkim trwającym 2-3 miesiące. Wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego rozpoznaje rozpoznaje Sąd w terminie 1 tygodnia od jego złożenia. Może być prowadzone, jeżeli suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem nie przekracza 15 % sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem. Umożliwia dłużnikowi zawarcie układu po sporządzeniu spisu wierzytelności w uproszczonym trybie.

W trakcie trwania przyspieszonego postępowania układowego niedopuszczalne jest wypowiedzenie :

  • umowy najmu lub dzierżawy lokalu lub nieruchomości w których jest prowadzone przedsiębiorstwo,
  • umów kredytu, leasingu, ubezpieczeń majątkowych, rachunku bankowego, poręczeń, licencji a także gwarancji lub akredytyw, które zostały wykonane przed dniem otwarcia przyspieszonego postępowania układowego,

poza sytuacją gdy Rada Wierzycieli wyrazi zgodę na wypowiedzenie konkretnej umowy.

Postępowania egzekucyjne dotyczące wierzytelności objętych z mocy prawa układem ulegają zawieszeniu w dniu otwarcia przyspieszonego postępowania układowego. Sędzia komisarz na wniosek dłużnika lub nadzorcy sądowego może uchylić zajęcie wierzytelniości objętej z mocy prawa układem dokonane przed dniem otwarcia takiego postępowania . W trakcie trwania przedmiotowego postępowania, egzekucję można prowadzić jedynie co do wierzytelności powstałych po dniu jego otwarcia. Natomiast egzekucja wierzytelności zabezpieczonych na mieniu dłużnika m.in. hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, może być prowadzona jedynie z przedmiotu zabezpieczenia.

W terminie 2 tygodni od dnia otwarcia przyspieszonego postępowania układowego nadzorca sądowy sporządza i składa sędziemu-komisarzowi:

  • plan restrukturyzacyjny uwzględniający propozycje resturkturyzacji
  • spis wierzytelności
  • spis wierzytelności spornych

Niezwłocznie po złożeniu wskazanych dokumentów, sędzia komisarz wyznacza termin zgromadzenia wierzycieli w celu głosowania nad układem.

Uchwała zgromadzenia wierzycieli o przyjęciu ukladu zapada, jeżeli wypowie sie za nią większość głosujących wierzycieli, którzy oddali ważny głos, mających łącznie co najmniej 2/3 sumy wierzytelności przysługujących głosującym wierzycielom. Ponadto, układ można zawrzeć, jeżeli w zgromadzeniu uczestniczy co najmniej 1/5 wierzycieli uprawnionych do głosowania nad układem.

Masz pytanie z zakresu restrukturyzacji?

andrzej dmowski1

Warszawa

dr Andrzej Dmowski

Partner Zarządzający
tel: 22 276 61 80
email: andrzej,dmowski@russellbedford.pl

michal zawila

Katowice

Michał Zawila

Partner
tel: 32 73 13 420
email: michal.zawila@russellbedford.pl

O nas

Dostrzegając możliwości jakie daje nowe prawo restrukturyzacyjne, posiadając kompleksowe doświadczenie z zakresu prawa, podatków, rachunkowości zarządczej oraz doradztwa gospodarczego Grupa Russell Bedford postanowiła powołać podmiot celowy do obsługi klientów w zakresie restrukturyzacji RB Restrukturyzacje S.A.

więcej

Skontaktuj się z nami

Polecamy

RB Magazine

Magazyn, jest pierwszym całkowiecie bezpłatnym magazynem z zakresu prawa, podatków, rachunkowości i szkoleń na polskim rynku. Wydawany jest w cyklu miesięcznym, zatem mogą Państwo sięgać po aktualne zmiany niemal na bieżąco.

Pobierz najnowszy RB Magazine

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Russell Bedford w Top 20 globalnych sieci - Russell Bedford Poland https://t.co/8CB0poIxTH
5hreply
RB__Poland Dematerializacja akcji spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych ma wzmocnić bezpieczeństwo obrotu - Russell Bedford… https://t.co/37uwY7mRVh
RB__Poland Umowa o współdziałanie – narzędzia kompromisu w nowej ordynacji  - Russell Bedford Poland https://t.co/bwoUCop5Bl
RB__Poland W tym tygodniu Sejm zacznie prace nad projektem MPiT dot. przeciwdziałania zatorom płatniczym - Russell Bedford Pol… https://t.co/ujTpaOfm7i